zaterdag 20 oktober 2018

Vivi en Sloeber op bezoek bij 1AB

Ook dit schooljaar kwam Vivi op bezoek in het eerste leerjaar. Ze had haar beste vriend Sloeber ook weer meegebracht. Dat is nog steeds een echte kapoen. We moesten heel hard lachen om zijn kapoenenstreken. Maar we leerden ook over de bibliotheek, zongen, dansten en we toverden zelfs.